Landets första professor i akutsjukvård kan tillträda till hösten. På initiativ från landstinget i Stockholm och institutionen Södersjukhuset har Karolinska institutet, KI, beslutat att inrätta en professur i akutsjukvård, med särskild inriktning på akut omhändertagande.
Professuren ska förläggas till Södersjukhuset som en naturlig del i sjukhusets profil som akutsjukhus.
– Vi hoppas kunna tillsätta tjänsten inom sex till nio månader. Med professuren betonas hur viktig akutvården är, och det är också ett led i utvecklingen mot akutsjukvård som en egen specialitet, säger Mårten Rosenqvist, professor i kardiologi och ordförande i KIs beredningsgrupp för tillsättandet av professuren.
Karolinska institutet vill ge ökad status till akutsjukvården och få bort stämpeln på akutvården som en »bestraffning« dit läkare kommenderas.
Ett annat syfte är att stimulera forskning och utbildning inom akutsjukvården.
– Akutsjukvården får en akademisk prägel, något som tidigare saknats, säger Mårten Rosenqvist.
Professurens inriktning kommer också att formas av den tillträdande professorns specialisering: en kirurg, medicinare, ortoped, kardiolog, anestesiolog
eller en epidemiolog kan bli aktuell.

Bertil Hamberger, professor och överläkare vid kirurgiska kliniken på KI välkomnar initiativet och menar att det säkert blir mycket bra för utbildningen och akutsjukvården.

Tror att det kan bli en egen delspecialitet och detta är en del i att poängtera att det är en viktig del i vården. Professuren kan bidra till högkvalitativforskning om något som tidiagre inte uppmärksammats.
Mårten ordförande i beredningsgruppen som utformar annonseringen och kravspecifikationen till den som söker. Anonserar någon gång i vår och hoppas att tillsätta tjänsten till hösten.
Det skulle ge ökad status till akutsjukvårde. Nu ses akutsjukvårdedn som en bestraffning, vill ah bort den stämpeln. Den får ockås en mer akademiskprägel och kan möjligen påverka undervisningen i riktningen mot att göra det till ett eget ämneoch en mer strukturerad undervisning kring akutsjukvård.
Ett tiotal intressanta sökare i stockholm men annonsen kommer gå ut över hela landet. Den som får tjänsten kommer inrikta den. ortoped därför heter den akutmedicin, in6te inriktad titel.
Initiativet kom från landstinget. SÖS har redan en stor akutavdelning och profilerar sig mer och mer som ett akutsjukhus, naturligt att ha det där, satsa på det.
Mårten är proffessor i hjärtsjukdomar och biträdande prefekt vid karolinska institutet, södersjukhuset.
Den ska behandla en del som tidigare inte tagit hand om. Annars brukar nehandling vara i fokus.
Han är professor i hjärtsjukdomar och biträdande prefekt vid karolinska institutet, södersjukhuset.
Finns redan trauma vård som utförs på plats likaså behandling av hjärtstopp/stillestånd i hemmet. Fokuserar på den pre-hospital vården och den på akuten. Liknelse med brandmän som, om de skulle driva sin ÓverksamhetÓ på samma sätt som sjukvården, skulle åka ut till branden och stoppa den i bakluckan för att med den ÓhemÓ och behandla den där.
Finns liknande i andra länder, som Norge men inte med samma fokus på den pre-hospitala vården.