Det poängterades av många läkare i en kartläggning om arbetsrelaterad psykisk ohälsa bland personalen i sjukvården.
– Det är fortfarande problem, men det har på sina håll blivit betydligt bättre, säger en av forskarna bakom kartläggningen, Inger Löfvander på Läkarförbundet.
Förbättringarna tror hon beror på flera saker. En orsak är att de yngre läkarna söker hjälp hos varandra i större utsträckning än den äldre generationen. Samtidigt har de mer kontakt med annan personal. Sammantaget gör det att de inte blir lika ensamma.
– Det finns också i dag en större uppmärksamhet och ett större intresse kring problemen för läkare än tidigare, säger Inger Löfvander. Det gäller såväl hos arbetsgivarna som hos läkarna själva och hos Läkarförbundet.
Men det är långt ifrån överallt som det är bra.
– På en del håll är det hårda bud med neddragningar och omorganisationer där människor tumlar runt och inte får fotfäste, konstaterar hon.
Hon pekar också på att det för utländska läkare är problematiskt på många ställen.

Nätverk startades
Alldeles innan undersökningen presenterades 1999 hade Läkarförbundet startat ett nätverk där tanken är att läkare ska stödja läkare. Inger Löfvander samordnar de kollegiala rådgivarna.
– Alla kan hamna i en svår situation och behöva stöd och råd av en utomstående. För läkare är situationen ofta speciell. De kanske behöver tala med någon som är väl förtrogen med läkares villkor. Då kan de vända sig till en kollegial rådgivare. Det är ett bra komplement till kontakter på den egna arbetsplatsen.
Rådgivarna är läkarkollegor, de ger inte behandling utan är till för den som behöver en medmänniska och utomstående samtalspartner.
Inger Löfvander pekar på att det kan finnas olika skäl till att ta kontakt med en kollegial rådgivare. Det kan handla om problem som hör samman med arbetet – till exempel ett traumatiskt patientomhändertagande, anmälan för felbehandling, konflikter, stress och »utbrändhet« – men också mer privata kriser, missbruksproblem eller sjukdom.
Det kan också vara så att läkaren helt enkelt behöver någon att tala med kring en särskild frågeställning eller att livssituationen känns övermäktig.
Kollegiala rådgivare finns över hela landet. De utses av de lokala läkarföreningarna och läkare kan kontakta vilken rådgivare de vill, oavsett var i landet de bor eller arbetar.
Alla som kontaktar en rådgivare garanteras sekretess och kan även vara anonyma om de vill.
Listan över de kollegiala rådgivarna finns på Läkarförbundets webb: www.slf.se/arbetsliv