Riksdagsbeslutet har snabbt följts av kritiska uttalanden från Sveriges Kommuner och Landsting.
Organisationen ogillar att Arbetstidslagen »staplas på« med direktivets regler och anser att det blir svårt att tillämpa lagen. Regeringens motivering till att inga bestämmelser tas bort ur den gamla Arbetstidslagen är att det skulle innebära försämringar av arbetstagarnas skydd.
Särskild irritation hos landstingen väcker EG-domstolens beslut att jourtid ska betraktas som arbetstid. Vidare har EG-domstolen slagit fast att kompensa-tionsledighet vid avvikelser från reglerna om dygnsvila ska följa omedelbart efter respektive arbetsperiod.

Gammalt argument dammas av
– Om direktivet tillämpas som det nu är skrivet uppskattar vi att det skulle fattas ungefär 3000 läkare med nuvarande organisation av vården, säger Annelie Löfqvist, direktör för avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Landsting.
Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm tillbakavisar detta. Den beräkningen är gjord på en klinik på ett universitetssjukhus. Många landsting har gjort andra beräkningar och ser inget behov av nya läkare.
Landstingen pläderar för att den svenska regeringen ska »anstränga sig till det yttersta« för att få till stånd ändringar av arbetstidsdirektivet, och EU-kommissionen har aviserat förslag om några ändringar, bl a just om jourtid.
– Att landstingen vill att regeringen ska anstränga sig för att försämra direktivet är skrämmande, säger Bågenholm.
Arbetstiden är även en avtalsfråga, och Sveriges Kommuner och Landsting tar nu under pågående avtalsrörelse upp en diskussion om läkarnas arbetstider. Arbetsgivarsidan konstaterar att avtalet redan idag ger landstingen möjlighet att schemalägga läkarnas arbetstid till kvällar och nätter.
Eva Nilsson Bågenholm framhåller att schemaläggning varit möjlig sedan 1994, men ännu har ingen infört det på grund av de svårigheter det medför. Joursystemet är kostnadseffektivt då det mesta arbetet utförs på dagtid. Det innebär vinster för både läkarnas arbetsmiljö och landstingens ekonomi.
– Arbetsgivarna verkar ta lätt på skyddet för arbetstagarna. Hela deras argumentation går ut på att hitta möjligheter att kringgå nya ATL och hitta undantag från reglerna, säger hon.