Ett nytt nationellt läkemedelsregister, Nationellt produktregister för läkemedel, erbjuder hälso- och sjukvården och andra aktuell och kvalitetssäkrad information om läkemedel godkända i Sverige. Bakom registret, som finns tillgängligt från 1 mars 2004, står Läkemedelsverket, Apoteket AB, Läkemedelsförmånsnämnden och Läkemedelsindustriföreningen. Registret innehåller basfakta, såsom läkemedelsnamn, priser och de substanser som ett läkemedel innehåller.
Bakgrunden till det nya registret är de ökade kraven på att läkemedelsinformation är enhetlig och kvalitetssäkrad nu när IT-system alltmer används för att kommunicera kring enskilda läkemedel. Det gäller inte minst då IT används för förskrivning och rekvisition av läkemedel.
Genom att samordna produktinformation skapas också förutsättningar för att uppdatera det nationella produktregistret så snart en ändring skett i respektive internt informationssystem, menar upphovsmännen till registret. Det ska säkerställa produktregistrets aktualitet. De som vill använda sig av det nya produktregistret kan kostnadsfritt ta in registrets uppgifter i sitt eget informationssystem.
Det nya registret har adressen: https://npl.mpa.se/mpa.npl.services/home2.aspx LT