Offentliga sjukhus som överlämnas eller redan har överlämnats i privat drift ska inte längre få ta emot patienter med privat finansiering vid sidan om sitt offentliga uppdrag. De entreprenörer som övertagit driften av sådana sjukhus ska heller inte få dela ut vinst.
Undantag görs för entreprenörer som redan har ett gällande driftavtal, så länge avtalet gäller. Vinstutdelningsförbudet, men inte gräddfilsförbudet, kan dessutom uppskjutas om avtalet förlängs, men då måste det nya avtalet slutas senast år 2011.
Lagen kommer att påverka S:t Görans sjukhus i Stockholm och Lundby sjukhus i Göteborg som båda drivs av Capio samt Simrishamns sjukhus som drivs av Praktikertjänsts Närsjukvården Österlen AB.
Förslaget innebär också förbud mot att lämna över regionsjukhus i privat drift och dessutom måste minst ett sjukhus i varje landsting behållas i offentlig regi.
Regeringen hoppas på riksdagsbeslut före sommaren och ikraftträdande 1 juli. För det krävs att Lagrådet hinner behandla förslaget och att en proposition lämnas till riksdagen senast den 23 mars. Mer sannolikt är att beslut dröjer.
När regeringen förra gången för några år sedan ville införa en stopplag fick förslaget kraftig kritik från Lagrådet. Den lag som då infördes blev därför tidsbegränsad i väntan på ytterligare utredning och permanent reglering. Den nu föreslagna lagen har stora likheter med den förra.



Om stopplagen införs drabbas exempelvis S:t Görans sjukhus.