De ST-medel som idag fördelas centralt räcker inte till alla befintliga ST-tjänster i Stockholm. Många finansieras istället genom underskott i klinikbudgeten. Det gäller ungefär hälften av Karolinska Universitetssjukhusets ST-läkare, uppskattar Sara Banegas. Och då blir det inte tillräckligt med pengar för handledning och kurser. Utbildningskvaliteten blir lidande.
Vi misstänker att man överutbildar inom vissa specialiteter. Ofta styrs behovet av jourbördan och inte utbildningsbehovet.
Hon tror att det är på samma sätt i övriga landet, klinikerna avgör hur många ST-läkare de behöver.
Inom allmänmedicin, psykiatri och geriatrik behöver ST-tjänsterna i Stockholm öka. Inom vissa kirurgiska specialiteter behöver de bli färre, enligt personallandstingsrådet Lars Dahlberg (s).
Även läkarföreningen ska finnas representerad i styrgruppen.

Ska titta mer påkvaliteten
Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening, är dock kritisk till att landstingets utredning inför nyordningen inte tittat mer på utbildningskvaliteteten.
– Vi får jobba vidare med det, lovar Lars Dahlberg.
Stockholmsläkarna har kämpat för att ST-läkare på universitetsklinikerna ska få sina tjänster omvandlade till tillsvidaretjänster. Hur det blir med det är fortfarande oklart.
– Vi har inte avvisat frågan, men väntar lite med det. Vi har haft svårt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna.
Förra året fick 58 färdigutbildade specialister på Karolinska Universitetssjukhuset söka sig någon annanstans.
Är det så att ni först vill göra er av med dem ni inte behöver?
– Nej det är det inte.