Så lyder några av kommentarerna från studenterna på termin elva i Malmö. Medicine studerandes förbund lovordar däremot ambitionen att förbättra läkarutbildningarna.
Malmöstudenterna är samlade för att diskutera fallen från morgonens storrond på infektionskliniken. Men när LT hälsar på och väcker frågan om vad de förestående förändringarna betyder tar samtalet snabbt fart – det fortsätter långt efter lektionens slut.
– Det är en trygghet att läkarestudenter har läst samma sak. Införs selektiver tror jag inte att alla kommer att kunna välja vad de vill och det kan leda till ojämlik konkurrens när man ska söka AT, befarar Helena Rex.
David Wennergren är också kritisk men utifrån ett annat perspektiv:
– Tidigare var tanken att man på alla terminer med selektiver skulle kunna välja fritt mellan olika ämnen och få en gradvis profilering mot någon specialitet. Nu blir det inte så och då faller hela grundidén med valfriheten.
De flesta verkar positiva till en prioritering av vilka kunskaper och färdigheter de förväntas inhämta. Samtidigt uttrycks en oro för att det ändå bli svårt att inhämta dessa om fem poäng på termin sex till elva tas bort.
– Tiden på avdelningarna är ostrukturerad och handledningen fungerar ganska dåligt på vissa ställen. Resursbristen gör att läkarna är pressade på avdelningarna och vi är lågt prioriterade. Det problemet löser man inte genom de förändringar som planeras, säger Olof Rosén.
MSF följer de konkreta förändringarna/förslagen på fakulteterna. Ordförande Johan Zelano uppskattar att man på flera håll satsar mer ledarskap, administration och sjukvårdsorganisation.
– Undersökningar som Läkarförbundet och vi har gjort visar exempelvis att ledarskap är ett eftersatt område, säger han.