LT: Tror du att fullmäktige kommer att gå med på årets förslag?

– Det vet man ju aldrig. Fullmäktige får ställa det i relation till den verksamhet som fullmäktige tycker att vi ska bedriva. Jag hoppas vi får en bra diskussion. Vi håller ju på med en verksamhetsöversyn av kärnverksamheten och försöker hitta effektivitetsvinster. Trots det behöver vi höja avgiften för att behålla servicen på den nivå vi har idag. Om inte fullmäktige tycker att vi ska höja avgiften får vi dra ner på verksamheten.

För två år sedan ville CS höja medlemsavgiften med 500 kronor, men fick bara igenom 250 kronor.

LT: Varför tror du att det var ett så stort motstånd?

– Jag tror att man tyckte att det var en för stor höjning på en gång, 500 kronor på en avgift på 1500 är procentuellt en stor höjning. Då såg man heller inte nedgången i annonsintäkter på Läkartidningen så tydligt. Nu måste vi komma tillbaka med 250 kronor och jag tycker vi har ett bättre underlag till fullmäktige i år.

LT: Kan motståndet ha att göra med till exempel Läkarförbundets satsning på Ronden?

– Det kan det mycket väl ha. Då var vi fortfarande sårade av de problem satsningen på Ronden åsamkade oss.

LT: Jämfört med andra fackförbund ser läkarna ut att ha en låg avgift i förhållande till sin lön. Har du någon kommentar till det?

– Jag vet att vi har låg avgift, även jämfört med våra nordiska grannar. Danskarna betalar 10000 kronor om året. Samtidigt är det alltid plågsamt att höja.

En avgiftsväxling för Läkartidningen tror hon är rätt väg att gå.

– British Medical Journal och de nordiska ländernas tidningar är medlemstidningar. Förbundets ansvar för tidningen blir tydligare, säger Eva Nilsson Bågenholm.