Läkartidningen har jämfört Läkarförbundets medlemsavgifter inklusive a-kasseavgift med avgifter inom några andra fackförbund. I kronor räknat är det inte så stor skillnad på avgifterna. Det blir det däremot om man sätter avgiften i relation till lönen.

Lägst avgift i förhållande till medellön har civilingenjören och läkaren. Omkring 0,75 procent av inkomsten går till fack och a-kassa, räknat på medellön. Högst avgift i förhållande till lönen har kommunalarbetaren, som betalar 2 procent.

Jämförelsen är baserad på avgifter som gäller i april 2005, inte på eventuella framtida höjningar.

I de fall avgifterna är differentierade har vi använt ordinarie avgift. Om de är inkomstbaserade har vi utgått från medellönen.

De medellöner som anges är baserade antingen på samtliga medlemmar eller på en större grupp inom förbundet och avrundade till närmaste hundratal.

Eftersom medlemskap i lokalförening och yrkesförening är obligatoriskt är sådana avgifter medtagna, medan eventuella lokala avgifter i andra förbund inte är det.

För att underlätta jämförelsen är avgifterna omräknade till månadsbelopp och sammanlagda med a-kasseavgift, även i de fall då sådan betalas separat.

Civilingenjörsförbundet
Antal medlemmar: 102 500
Medellön: 40 800 kr/mån (privat sektor)
Medlemsavgift: 304 kr/mån (inkl a-kassa 90 kr)
Avgifter i procent av medellön: 0,75 procent
Pensionärer: 34 kr/mån
Tidning: Civilingenjören och Ny Teknik ingår.
Kommunal
Antal medlemmar: 571 400
Medellön: 17 280 kr/mån (heltid)
Medlemsavgift: 356 kr/mån (inkl a-kassa 92 kr) vid medellön
Avgifter i procent av medellön: 2 procent
Pensionärer: Har ett eget förbund
Tidning: Kommunalarbetaren ingår.
Svenska Journalistförbundet
Antal medlemmar: 18 200
Medellön: 27 100 kr/mån (dagspress)
Medlemsavgift: 392 kr/mån (inkl a-kassa 102 kr) vid månadslön över 24 000 kr/mån
Avgifter i procent av medellön: 1,5 procent
Pensionärer: 50 kr/mån
Tidning: Journalisten ingår.
Svenska Metallindustriarbetareförbundet
Antal medlemmar: 366 000
Medellön: 19 000 kr/mån (verkstad)
Medlemsavgift: 334 kr/mån (inkl a-kassa 93 kr) vid månadslön på 19 000 kr
Avgifter i procent av medellön: 1,75 procent
Pensionärer: 20 kr/mån
Tidning: Dagens arbete ingår.
Sveriges Psykologförbund
Antal medlemmar: 8 000
Medellön: 27 700 kr (landstingsanställda)
Medlemsavgift: 370 kr (inkl a-kassa 90 kr) vid medellön
Avgifter i procent av medellön: 1,3 procent
Pensionärer: 60 kr/mån.
Tidning: Psykologtidningen ingår.
Vårdförbundet
Antal medlemmar: 112 000
Medellön: 22 400 kr/mån (kommun och landsting)
Medlemsavgift: 329 kr/mån (inkl a-kassa 84 kr) vid lön på 22 000­23 000 kr/mån
Avgifter i procent av medellön: 1,5 procent
Pensionärer: 11 kr/mån
Tidning: Vårdfacket ingår.
Sveriges läkarförbund (idag)
Antal medlemmar: 38 000
Medellön: 45 800 kr/mån (landstingsanställda 2004)
Medlemsavgift: 331,50 kr/mån (exemplet sjukhusläkare i Göteborg inkl a-kassa 94 kr)
Avgifter i procent av medellön: 0,72 procent (sjukhusläkare i Göteborg)
Pensionärer: 15 kr/mån
Tidning: Eventuell prenumeration på Läkartidningen tillkommer, 756 kr.
Sveriges läkarförbund (CS förslag)
Medlemsavgift: 394 kr/mån (exemplet sjukhusläkare i Göteborg inkl a-kassa 94 kr).
Avgifter i procent av medellön: 0,86 procent
Pensionärer: 42,50 kr/mån
Tidning: Läkartidningen ingår, utom för studenter och pensionärer.


Källa: Förbundens webbplatser och kanslier.


För två år sedan ville CS höja medlemsavgiften med 500 kronor. Men förslaget stötte på kritik från lokalföreningar i Skåne och i Västra Götaland, Stockholm, Halland och Uppland samt Distriktsläkarföreningen. Fullmäktige enades istället om en höjning med 250 kronor, se LT nr 22/2003. Bilden är från förra årets fullmäktigemöte.