Stockholms läns landstings nya avtal med Capio godkändes av landstingsfullmäktige förra veckan. Det innebär att S:tGörans sjukhus i enlighet med den väntade stopplagens så kallade gräddfilsförbud inte längre ska ta emot privatfinansierade patienter. Dock ska sjukhusets Artro Clinic brytas ut ur sjukhuset, flytta till lokaler utanför sjukhuset och få ett eget vårdavtal – en lösning som tillåter att privatfinansierade patienter även fortsättningsvis tas emot vid kliniken, vid sidan av de patienter som ska behandlas där på landstingets bekostnad.
–Det här var en lösning som är acceptabel ur Capio-synpunkt. Ur S:tGöran-synpunkt hade jag gärna fortsatt som förut. Det här ställer till bekymmer för oss som vi inte hade räknat med och samordningsfördelar försvinner. Men jag är glad att vi har ett långsiktigt avtal, säger Birgir Jakobsson, VD för Capio S:tGörans Sjukhus.

Gäller fram till 2012
Avtalet ersätter det befintliga vårdavtalet och ska gälla från i år och till och med 2012. Enligt den väntade stopplagen skulle gräddfiler under en övergångsperiod kunna tillåtas på hela sjukhuset, men det nya avtalet sätter alltså ett tidigare stopp för detta.
Artrokliniken, som främst behandlar idrottsskador i knä- och fotleder, tar idag emot huvuddelen, omkring 80 procent, av S:t Görans sjukhus privatbetalande patienter. Övriga 20 procent är främst höftledsoperationer som utförs på sjukhusets ortopedklinik.
Omkring två procent av sjukhusets patienter har idag privat finansiering, vilket motsvarar 20 miljoner kronor årligen.