Elva procent fler operationer under 2004 med oförändrad arbetsstyrka. Det blev facit när förändringsarbetet vid Område öron-, näs- och halssjukdomar på Universitetssjukhuset i Lund utvärderades. Förbättringen är klart positiv men inte lika kraftig som vid huvud- och halssektionen (LT 25/2004). Sektionen har varit drivande i förändringsarbetet och lyckades på kort tid minska väntetiderna för sina tumörpatienter med 35 procent. Det mest lysande exemplet utgjorde godartad struma, där operationskön kortades från tre år till tre månader.
Ett ökat personligt ansvar för patienten ligger bakom framgången. Grundbulten i reformen är nämligen att samma vårdlag ska följa vårdtagaren genom vårdprocessen. I princip ska den patientansvarige läkaren sköta all handläggning och behandling från första mötet till sista återbesöket. Denna strävan har lett till en tydligare organisation och mindre arbetsgrupper vilket bidragit till den ökade effektiviteten.