»Ett personalägt företag där de anställda har stort inflytande och värderas högt. De anställda visas stor omsorg.« Så lyder motiveringen från Great Place to Work Institute, det internationella undersöknings- och managementkonsultföretag som gjort undersökningen, och som varje år tar fram listor över de bästa arbetsplatserna i 24 länder. Resultatet bygger på frågor till företagets personalansvariga och medarbetarna. Medarbetarsvaren väger tyngst. Frågorna handlar om graden av tillit och kvaliteten i relationerna mellan medarbetare och ledningen.

De anställda på Nackageriatriken har löner i nivå med landstingsanställda och inga större ekonomiska förmåner. Några punkter som kan förklara varför medarbetarna är så nöjda, förutom direkt delaktighet genom aktier i bolaget, är enligt Veckans Affärer: Tät, öppen kommunikation, bla genom att ledningen arbetar ute på vårdavdelningarna, flextid för alla, kortare arbetstid för de som jobbar natt, gratis rådgivning för alla i psykologiska, sociala, existentiella, juridiska och ekonomiska frågor samt särskild satsning på alla som fyllt 55.

I år är det dags för ny upphandling av geriatriken i Nacka och Värmdö.

-Vi räknar med att få konkurrens från Capio, Carema, Attendo och några till, säger personalchefen Björn Sjögren till Veckans Affärer.

I november får vi veta hur det gick.


Läkartidningen skrev om Nackageriatriken i nr 45/2000 när avtalet med landstinget precis var klart. Det var den första upphandlingen av geriatrisk vård i Sverige, och bolaget tog över geriatriken i Nacka och Värmdö den 1 mars 2001.