Om det inte blir bättre måste vi ingripa, sa landstingsrådet Dag Larsson (s) vid flera tillfällen.

Enkäter vid Karolinska Universitetssjukhuset visar allt sämre resultat vad gäller personalens trivsel och engagemang. Stressen har ökat och personalen känner sig inte delaktig i de förändringar som sammanslagningen inneburit.

Till mötet i Stockholms läkarförening var majoritetens Dag Larsson (s) och oppositionens Christer Wennerholm (m) inbjudna för att diskutera det ekonomiskt tyngda Stockholmslandstingets framtida sjukvårdsstruktur. Att slå samman sjukhusen är bara början på förändringarna. Fler beslut ska tas i maj.

Mötet kom att domineras av missnöjet på Karolinska. Läkarna, som varit försiktigt positiva till att förena Huddingesjukhusets modernare personaltänkande med Solnasjukhusets forskningsstatus, känner sig idag överkörda och motarbetade.

-Det vi ser idag är att den centralstyrda förvaltningsorganisationen detaljstyr på lägsta nivå och lägger sig som en grå filt över verksamheten. Tillsammans med tunga besparingar och en ringaktning för läkare och forskning minskar arbetsglädjen och engagemanget. Hur tror ni vi ska få ett fantastiskt universitetssjukhus 2011? Vi har det idag, men den grå filten lägger sig allt tyngre, sa Anders Wennerberg, ordförande för läkarna på Karolinska.

Vice ordförande på Karolinska, Solbritt Lonne-Rahm, berättade om sin egen klinik, hudkliniken, som skurits ner successivt och nu inte längre har en egen vårdavdelning. Dessutom har kliniken förlorat sin patolog och remisstvång har införts. Och när patienterna drabbas lider personalen.

-Vi har inte blivit hjälpta, vi har blivit otroligt stjälpta. Våra patienter får vänta åtta månader och de lider psykiskt. Fyra av våra doktorer är sjukskrivna, det har aldrig hänt tidigare.

Solbritt Lonne-Rahm anser att sjukhusledningen tillämpar skendemokrati.

-Vi kommer med förslag men vad vi än gör så går det inte. Det finns inga kompromisser, sa hon.

-Jag kommer gärna ut och hälsar på din verksamhet, lovade Dag Larsson.

Missnöje kan uppstå i en övergångsfas men får inte fortsätta växa, sa han.

-Vi är oerhört bekymrade över hur personalen på Karolinska och Huddinge har det och över de signaler vi får från läkarkåren nu. Det är inte acceptabelt. Vi har sagt till sjukhusledningen att man måste bli bättre på att föra dialog med de anställda, annars kommer vi att ingripa, sa Dag Larsson.

Hur »ingripandet« skulle se ut ville han inte säga, bara att det kommer att ske under hösten om det inte blivit någon förbättring då, sa han efter mötet.


Inte nöjda med sammanslagningen

Varken Christer Wennerholm (m) eller Dag Larsson (s) är egentligen nöjd med att sjukhusen har slagits samman. Beslutet var ekonomiskt motiverat.

-Det är inget beslut jag jublar över, sa Dag Larsson.

-Jag är bedrövad över att det så snabbt visade sig att sammanslagningen inte lyckades. Jag kan inte säga att vi kommer att dela på sjukhusen igen, men vi kommer att titta på frågan, sa Christer Wennerholm apropå ett eventuellt maktskifte i nästa val.

Både Anders Wennerberg och Solbritt Lonne-Rahm var nöjda efter mötet.

-Det gav mig oerhört mycket att Dag Larssson vill komma till oss, sa Solbritt Lonne-Rahm.

En rad andra frågor hanns med. Privatläkarnas lokala ordförande Christer Sjödin ställde frågor om den öppna specialistvården i Stockholm och det remisstvång som delvis införts.

-Det är helt riktigt att vi vill minska den öppna specialistvården. Man måste kunna diskutera det som skiljer vår sjukvård från resten av Sverige. Om det visat sig att remisstvånget har minskat kostnaderna så står vi fast vid det, sa Dag Larsson.»Vi har blivit otroligt stjälpta«, sa Solbritt Lonne-Rahm, vice ordförande i Karolinska Universitetssjukhusets läkarförening.
»Vi är oerhört bekymrade över hur personalen på Karolinska har det«, sa Dag Larsson (s).