De tre läkarna är involverade i ett företag som vunnit en upphandling i konkurrens med ett bud som deras arbetsgivare Universitetssjukhuset Örebro stod bakom. Enligt sjukhusledningen har läkarna inte på eget initiativ informerat om sina planer och sitt bud.

Förra måndagen stängdes läkarna därför av från allt arbete på sjukhuset. Enligt läkarföreningen har de också varslats om avsked.

Två av läkarna är medlemmar i Läkarförbundet och företräds av Örebro läns läkarförening som vid denna tidnings pressläggning ska förhandla med arbetsgivaren om läkarnas villkor.

-Det är fel att stänga av dem, säger Svante Hugosson, vice ordförande i läkarföreningen.

Det konkurrerande anbudet och skapandet av företaget var illojalt, men det är inte tillräckligt för avskedande, enligt de krav som ska vara uppfyllda enligt Lagen om anställningsskydd, hävdar läkarföreningen. Lagen skiljer på uppsägning och avskedande. För avskedande krävs att en arbetstagare grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.

– Vi kan vara överens om att de har varit illojala mot arbetsgivaren och vi vill komma överens om ett uppsägningsförfarande.

Sjukhusdirektör Tore Öberg inte vill bekräfta uppgiften om avsked.

-Vi har stängt av dem och har en överläggning med läkarföreningen om hur vi ska gå vidare, säger han.

Upphandlingen gällde uppbyggnad av PCI-verksamhet, så kallad ballongsprängning, vid Centrallasarettet i Karlstad. Patienter från Värmland har hittills skickats till hjärtkliniken i Örebro. Uppdraget innebar att under fem år bygga upp en PCI-verksamhet i Karlstad och fortbilda kardiologer där. I upphandlingen fanns tre bud, ett från medicinkliniken i Karlstad tillsammans med Universitetssjukhuset i Örebro, ett från Capio AB och ett från företaget Svensk PCI AB, som också vann upphandlingen. Uppdraget rörde verksamhet för 30-40 miljoner kronor. För några veckor sedan visade det sig att bakom företaget Svensk PCI AB stod bland andra tre läkare vid universitetssjukhusets hjärtklinik, två som delägare. Den tredje skulle jobba i företaget.

-Då tog det hus i helsike, säger Svante Hugosson.

Läkarna hade planerat att säga upp sig och sluta vid årsskiftet. Nu blev det ett plötsligare slut, och deras kolleger vid hjärtkliniken är upprörda över att med kort varsel få en hel del merarbete. Svante Hugosson kallar avstängningen och varslet om avsked för en »hämndaktion«.

Sjukhusdirektör Tore Öberg kallar avstängningen för en »markering«.

-Vi kan inte acceptera det här illojala beteendet. Det är fullständigt oacceptabelt att man som anställd i hemlighet och med insyn i den offert som sjukhuset lämnat lägger ett konkurrerande bud.

Svante Hugosson hävdar att det var onödigt att stänga av läkarna.

-De kan inte göra mer skada nu. De skulle kunna vara kvar medan förhandlingarna pågår om hur deras anställning ska avslutas.

Men enligt Tore Öberg är det principiellt omöjligt att nu ha kvar läkarna i arbete.

-Man kan inte vara anställd och samtidigt bygga upp en konkurrerande verksamhet.