Den femte internationella kongressen för kognitiv psykoterapi hålls i Göteborg 13–17 juni.
– Vi räknar med omkring 1200 deltagare, säger professor Jan Beskow vid Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg, som är värd för kongressen. Huvuddelen är psykoterapeuter. Men den här kongressen är bredare än de tidigare, och alla som jobbar i hälso- och sjukvården har mycket att lära där. Första dagen hålls en introduktion på svenska för dem som inte tidigare känner till kognitiv terapi.
Nya terapimetoder som växt fram ur kognitiv terapi kommer också att presenteras. Bland annat den uppmärksammade mindfulness, ett slags kombination av kognitiv terapi och buddhistisk meditationsteknik. Professor Mark Williams från Oxford, som medverkar på kongressen, har kunnat visa att denna metod kraftigt minskar återfallsfrekvensen i depressioner.
Mot denna bakgrund blir det aningen mindre överraskande att kongressen kommer att gästas av Dalai Lama, andlig ledare för den tibetanska buddhismen. På eftermiddagen den första kongressdagen möts han och Aaron Beck i ett samtal om buddhism och kognitiv terapi.
– Dalai Lama är mycket intresserad av modern hjärnforskning och deltar i seminarier med neuroforskare, säger Jan Beskow. Utbytet har också lett till vetenskapliga experiment, där man till exempel med EEG har visat att djup meditation åstadkommer förändringar i hjärnan.
– Buddhismen har en lång tradition av djup meditation, medan vi i den västerländska vetenskapen har en tradition av att arbeta systematiskt och sträva efter objektivitet. Jag tror att båda riktningarna har mycket att lära av varann.

Fakta

Utgångspunkten för kognitiv terapi är att varje människa har underliggande tankemönster, som avgör hur hon tolkar omvärlden. En deprimerad människa tenderar att tolka varje ny situation negativt, vilket förstärker depressionen. Terapeuten hjälper patienten testa de negativa tankarna mot verkligheten, vilket skapar en mer realistisk bild och gör de underliggande tankemönstren mer funktionella. Beteendeterapi är en annan målinriktad korttidsterapi, där man tillämpar inlärningspsykologiska principer för att modifiera ett beteende. På senare år har beteendeterapi och kognitiv terapi i ökad utsträckning lånat element från varandra, och smälter i den kliniska verkligheten ofta samman till kognitiv beteendeterapi, KBT.