På uppdrag av Trygdeetaten, den norska försäkringskassan, har Leif Moland följt arbetet med att få med läkarna i den förändrade sjukskrivningsprocessen. »Med legene på laget« heter rapporten, som kom i januari.
Hur stor roll läkarnas ändrade attityd har spelat går inte att säga. Han uttrycker det hellre som att läkarna var den sista pusselbiten.
– Det är trots allt de som sitter med nyckeln, som skriver sjukintygen. Om du frågar Trygdeetaten säger de att frånvaron sjönk innan läkarna kom med.
I och med att avtalen med arbetsplatserna om »Inkluderande arbetsliv« hade börjat få effekt, lokala arbetslivscenter hade etablerats, nya sjukskrivningsregler hade införts och många läkare hade deltagit i läkarprogrammet, så var allt på plats. Då kom nedgången.
– Läkarna kom till dukat bord.
Läkarprogrammet var först ett känsligt kapitel. Budskapet från Trygdeetaten förra våren var att läkarrollen skulle ändras. Men ingen annan än läkarna själva kan ändra läkarrollen, menar Moland. Tystnadsplikten och läkarens uppgift att vara patientens beskyddare såg också ut att vara hotade. Läkarna uppfattade alltihop som provocerande.
Tack vare att den norska allmänläkarföreningen, APLF, fick vara med och påverka programmet gick det ändå att genomföra, och med gott resultat. Trygdeetaten hade haft svårt att klara det på egen hand, menar Moland. I något skede kände allmänläkare i gemen att APLFs ledning inte hade förankrat det hela hos sina medlemmar, men alla kan ju inte vara med från början, kommenterar Moland.
Läkarna blev alltmer positiva under samlingarna, en del började till och med av misstag säga »anställd« i stället för »patient«, berättar han.
Förhållandet mellan läkare och försäkringskassa har inte varit det bästa tidigare. Men nu verkar båda parter vara nöjda.
– Parterna uppfattade detta som historiskt, att de klarade att samarbeta om något.
Läkarna är mer positiva till »Inkluderande arbetsliv« nu än de var tidigare. De tycker att pressen från arbetsgivarna att sjukskriva har minskat. Tidigare har de ofta känt sig missbrukade av både patienter och arbetsgivare.
Läs rapporten ”Med legene på laget” på www.fafo.no