Tidigare i vår lovade vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson och Landstingsförbundets ordförande Lars Isaksson (s) att alla köer ska vara kapade när garantin börjar gälla 1 november i år, se LT nr 9/2005. Någon inkörningstid hade man inte tänkt sig.
I ett pressmeddelande kommenterar Lars Isaksson uppgifterna om landstingens svårigheter att klara garantin:
– Självklart ska det datum som vi kommit överens om med regeringen gälla.
Men han tillägger att många patienter kan föredra en längre väntetid.
– Med en strikt tolkning – att ingen patient ska ha väntat mer än tre månader på behandling kommer landstingen självfallet inte att klara garantin. Många patienter föredrar av olika skäl längre väntetid. För en del är sommaren en bra tid, för andra passar andra årstider. Många vill ha lång förberedelsetid inför större operationer. Andra vill behandlas vid ett visst sjukhus och av en speciell doktor och då kan förstås väntetiden bli längre. Och även i framtiden kan enstaka operationer bli inställda därför att personal blir sjuka, influensaepidemier fyller alla vårdplatser med mera. I den strikta meningen nås inte 100 procent.
Sådana fall då patienten själv väljer längre väntetid än tre månader har dock aldrig definierats som ett brott mot vårdgarantin. Det som landstingen svarat på är om de klarar att erbjuda vård inom tre månader för alla sina patienter och det säger sig alltså endast tre landsting kunna klara 1 november. Och ju fler landsting som inte klarar tremånadersgränsen, desto svårare blir det för patienterna att få vård i ett annat landsting inom tre månader.