Ett kvalitetsregister för gallstensoperationer har startat, kallat GallRiks.
Mellan en fjärdedel och hälften av befolkningen utvecklar någon gång gallsten. Men många av dessa blir aldrig föremål för operation. Symtomen kan vara vaga.
Varje år utförs mellan 15000 och 18000 gallstensoperationer i landet. Knappt 80 procent av dessa patienter blir av med sina besvär. Allvarliga missöden som skadad gallgång eller död drabbar 0,5–1 procent av de opererade.
Variationerna mellan sjukhusen är stora. Syftet med registret är att få en enhetligare handläggning och minimera brister i organisation, utbildning, metoder och tekniker.
Målet är att 90 procent av landets opererande kliniker ska vara med i registret vid slutet av 2005.
Idag finns ett drygt femtiotal kvalitetsregister som är eller syftar till att bli rikstäckande. Läs mer: http://www.sos.se LT

Läkartidningen rättar

Solbritt Lonne-Rahm är divisionsombud för divisionen Medicin Kirurgi 2 i läkarföreningen på Karolinska Universitetssjukhuset och alltså inte vice ordförande som angavs i förra veckans artikel om arbetssituationen på sjukhuset, se Läkartidningen nr 17/2005, sidan 1302.