Den 26 december 2004 är ett datum som etsat sig fast. I vår del av världen vaknade vi till nyheten om att en jordbävning inträffat i Asien, och så småningom fick vi höra att en efterföljande flodvåg sköljt över de kustnära områdena.
Tusentals människor saknades och bland dem många svenskar i Thailand. Antalet döda gick inte att få någon uppfattning om.
– Anne ringde och berättade att en bekant inte kunde få kontakt med sin familj. Som alla andra var vi ledsna och upprörda och kände oss maktlösa, säger Christina Littke.
Det var då hon och Anne Folke bestämde sig för att göra något. De skakade av sig maktlösheten och funderade över hur de bäst kunde hjälpa till.
– Vi förstod att många svenskar i området förlorat närstående och att de stod utan mat, kläder och husrum. De skulle behöva någonstans att bo, och de skulle behöva stödjande samtal och krisbearbetning. Efter hand skulle också anhöriga från Sverige behöva resa ner. Även de skulle behöva hjälp med praktiska saker och sorgbearbetning.
Teddy Fagerström är kirurg från Sverige som för tillfället arbetar i Phuket.
– Vi frågade honom om han kunde tänka sig att leda arbetet på plats, och han sa ja, berättar Christina Littke.
Svenskägda hotellet Surin Beach Resort ställde upp med rum till subventionerade priser. Alba Langenskiölds stiftelse gav löfte om ekonomiska medel och Utrikesdepartementet sanktionerade idén.
– Sedan satte vi igång att ringa till alla människor vi kände till som hade någon form av samtalskompentens, fortsätter Christina Littke. De i sin tur ringde sina kontakter.
Läkare, psykologer, psykoterapeuter och präster knöts till organisationen. Det var inte svårt att få människor att engagera sig.
– Den 30 december startade vi verksamheten i Phuket. Dagen efter hade vi första personalgruppen på väg: två doktorer, en sjuksköterska, en präst och två socionomer. Den 1 januari skickade vi ner sex personer till: en präst, tre terapeuter, en psykolog och en IT-specialist. En scripta från TV4 stannade kvar för att sköta administrationen när hennes team åkte hem.

Alla arbetar ideellt
Sedan dess har frivilligarbetare från Sverige åkt till Thailand i omgångar. Utöver Teddy Fagerström har TVAI stadigt minst tre personer på plats. De flesta stannar i fyra veckor. Alla arbetar ideellt. TVAI betalar inte ut några löner men står för resa, mat och husrum för alla som reser ner. Organisationen bekostar också eventuella resor inom Sverige samt nödvändiga vaccinationer.
»Anställningsintervjuer« har genomförts hemma i Christina Littkes kök på Hejdegatan i Linköping. Störst vikt har lagts vid samtalskonst och diplomatisk förmåga.
– Skälet till att vi gärna ser att människor är diplomatiska är att det finns massor av organisationer på plats i Phuket som är livsnödvändiga att samarbeta med: konsulatet, Röda korset, Svenska kyrkan, Räddningstjänsten, polisen É
TVAI-personalen hämtar anhöriga vid flygplatsen. De följer med dem till ett informationsmöte som polisen håller. De hjälper anhöriga att boka in sig på resor som räddningstjänsten ordnar till de tsunamidrabbade områdena, till exempel till Khao Lak.
När vistelsen närmar sig sitt slut ordnas en minnesstund på stranden. En präst närvarar, små båtar av blommor sätts i vattnet när det börjar mörkna, och ljuslyktor tänds. Stöd ges också vid de avskedsceremonier som äger rum på flygplatsen när kistor skickas hem till Sverige.
– Vår personal och de anhöriga bor dessutom på samma hotell. De ses informellt till både frukost och middag. Man kan boka samtalstider om man vill det, men de allra flesta kontakter sker spontant, förklarar Christina Littke.
Starka scener utspelar sig hela tiden. Av sekretesskäl vill hon inte gå in på några detaljer, men arbetet dokumenteras.
Christina Littke har lagt ned åtskilliga arbetstimmmar på TVAI sedan den 26 december.

Vad är det som driver henne?
– Jag har själv gått igenom en stor sorg, förklarar hon. Min man och jag miste våra förstfödda, ett tvillingpar. Jag vet hur mycket det är värt att man får stöd i en svår situation och hur viktigt det är att stödet finns där så snabbt som möjligt. Genom TVAI hoppas jag själv kunna bidra med en pusselbit till andra människors sorgebearbetning.
129 personer från 57 familjer har hittills sökt och fått stöd. Till sommaren, när semestrarna börjar, väntas ännu fler åka till Thailand.
– Vi behöver fler frivilliga! manar Christina Littke. Gärna läkare.
TVAI räknar med att vara på plats i Thailand till årets slut.
Är du intresserad av att arbeta för TVAI kan du gå in på webbplatsen www.tvai. org eller skicka mail till christina.littke @telia.com