Sjukvårdspersonalen i Östergötland har lågt förtroende för sina politiker och för sin landstingsledning. Det visar en granskning som landstingsrevisorerna har låtit Komrev göra, och kritiken från revisorerna är inte nådig. Komrev har studerat sättet att genomföra strukturomvandlingen av sjukvården i landstinget utifrån kriterier för en framgångsrik förändringsprocess. Det låga förtroendet försämrades ytterligare av sättet att genomföra förändringarna, och det är intrycket från alla nivåer inom landstinget, enligt Komrev. Ledningens agerande har försämrat relationerna till sjukvårdspersonalen. Samtidigt har personalens tilltro till närmaste chef ökat.
Känslan av delaktighet är låg, och läkarna är de mest missnöjda, många känner sig överkörda.
Goda förutsättningar för en framgångsrik förändringsprocess har inte skapats, skriver de förtroendevalda landstingsrevisorerna Bo Lenhammar (m) och Martin Nyström (s) i sin kommenterande skrivelse till landstingsstyrelsen. »Vi kan inte heller se att landstingsledningen avsatt tillräcklig tid och kraft, för sig och organisationen, för att skapa dessa förutsättningar. Den snabba omställningen har skett på bekostnad av förankring och förståelse för förändringen ute i verksamheten.«
Ordförande i landstingsstyrelsen, Paul Håkansson (s), säger:
– Det är korrekt att vi prioriterat snabbhet i genomförandet. Men jag delar inte revisionsrapportens slutsats att vi inte avsatt tillräcklig tid och kraft för att stödja genomförandet.
Personaldirektör Agneta Westerdahl kallar revisionsrapporten för en »mager och tunn produkt«, baserad på 2 procent av de anställda.
– Den är fruktansvärt undermålig. Jag känner inte att vi gjort en dålig förändringsprocess. Den har gått fort, men jag kan inte uppleva att den är dåligt gjord, säger hon.
Hon ser fram emot landstingets egen enkät, som 80 procent av medarbetarna svarat på. Resultatet ska presenteras den här veckan.