Johan Zelano, MSFs förre ordförande, ansåg att fakulteternas ledarskapsutbildning fokuserar för mycket på personlig utveckling i den lilla gruppen och för lite på ledarskap i större administrativa sammanhang.
Ellen Liedstrand berättade att MSF planerar ledarskapskurser för i första hand aktiva inom MSF och efterlyste ekonomiskt stöd från moderförbundet.
Anders Wennerberg från Stockholms läkarförening menade att man på hans arbetsplats, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, har bra underläkar- och överläkarprogram där man lär sig chefskap men att programmen blivit alltmer arbetsgivarinriktade.
Flera fullmäktigedeltagare underströk att man som läkare mycket väl kan vara chef på deltid. Ulf Swanstein från Läkarförbundets chefsförening påminde om att oavsett om man är chef på hel- eller deltid måste man vara beredd på att ta hela ansvaret.