När Läkarförbundets fullmäktige förra året valde Eva Nilsson Bågenholm till ordförande konstaterades att det tagit förbundet 101 år att välja en kvinnlig läkare till den posten. Men trots att förra årets fullmäktigemöte ägnade stor uppmärksamhet åt jämställdhetsfrågor gick man därifrån med en styrelse bestående av nio män och fem kvinnor samt Johan Zelano adjungerad för MSF. I år blev resultatet av styrelsevalet så jämställt det kan bli, med lika många kvinnor som män bland de ordinarie ledamöterna och med Hanna Åsberg adjungerad för MSF. Två män, Tomas Lindholm och Erik Hulegård, har alltså lämnat styrelsen och ersatts av två kvinnor, Anne-Marie Pernulf och Nasim Farrokhnia.

Nya ledamöter i centralstyrelsen

Anne-Marie Pernulf, 61 år, blev specialist i allmänmedicin 1977. Hon är divisionschef vid onkologi-, thorax- och medicindivisionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Hon är också styrelseledamot i Läkarförbundets chefsförening sedan 2003. Nasim Farrokhnia, 34 år och född i Iran, är ST-läkare och doktorand i invärtesmedicin med strokeinriktning vid Akademiska sjukhuset, Uppsala. Hon är också vice ordförande i Sylf (Sveriges yngre läkares förening), ordförande i Sylf Uppsala och styrelseledamot i Upplands allmänna läkarförening. Hanna Åsberg, 23 år och ursprungligen från Hallstavik i Uppland, är Medicine studerandes förbunds adjungerade ledamot till centralsstyrelsen. Hon läser termin sju på läkarutbildningen i Umeå. Hon valdes tidigare i vår att efterträda Johan Zelano som ordförande i MSF.


Läkarförbundets nyvalda centralstyrelse. Från vänster: Anders Dahlqvist, Charlotta Sävblom, Marie Wedin (förste vice ordförande), Nasim Farrokhnia (ny ledamot), Anders Ekbom, Eva Nilsson Bågenholm (ordförande), Thomas Flodin, Hans Hjelmqvist, Anne-Marie Pernulf (ny ledamot), Christina Berntsson, Hanna Åsberg (adjungerad MSF), Benny Ståhlberg (andre vice ordförande). På bilden saknas Torbjörn Karlsson, Karin Malmqvist och Gunnar Welander.