Centralstyrelsen fick dra tillbaka sin proposition att alla medlemmar över 70 år respektive alla över 60 år med avslutad yrkesverksamhet ska betala 20 procent av förbundsavgiften i stället för, som i dag, 10 procent. Tillbakadragandet skedde sedan Barbro Westerholm som representant för Samfundet äldre läkare, SÄL, pläderat för att förbundsavgiften för de äldre bör fortsätta vara 10 procent. LT