Då rättegången mot bland annat professor Christopher Gillberg inleds i Göteborg den 24 maj kommer patientorganisationer att finnas på plats – både utanför och inne i rättssalen. Samtidigt arrangeras demonstrationer utanför justitiedepartementet i Stockholm. Det är riksförbundet Attention, med cirka 3500 medlemmar, som på det sättet vill lyfta fram den oro och ilska bland patienter som händelserna i Göteborg lett till.

– De flesta av våra medlemmar tycker att det som hänt känns ruskigt, och att de enskildas intressen helt har kommit bort. Som enskild patient kommer vi i motsatsställning till offentlighetsprincipen, och våra medlemmar har uttryckt att man kommer att tveka till att delta i studier framtiden, säger Ann-Kristin Sandberg.

Attention har redan haft namninsamlingar och upprop till stöd för Christopher Gillberg och hans sätt att hantera det forskningsmaterial som andra har begärt att få se.


»Skydda brukarna mot obehöriga«

Nu vänder sig förbundet till samtliga förbund inom Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, inför den stundande rättegången. Med paroller som »Skydda brukarna mot obehöriga« hoppas Attention kunna samla en stor grupp demonstranter i Göteborg.

– Jag gick ut med uppmaningen till HSO för bara ett par dagar sedan, och jag har redan fått mycket positiva reaktioner från bland annat Bröstcancerföreningen och Ananke, som är en förening för människor med tvångssyndrom. Min bedömning är att vi kan få de flesta inom handikappsrörelsen med oss, säger Ann-Kristin Sandberg.

– Inne i rättssalen ska vi inte demonstrera, utan bara finnas där som stöd för Christopher Gillberg och övriga åtalade.

Ann-Kristin Sandberg menar att händelseutvecklingen i Göteborg inverkat mycket negativt för personer med exempelvis ADHD, eftersom det blivit svårare för drabbade att få hjälp.

– Det stora problemet är det ifrågasättande av Gillbergs forskning som bland annat forskaren Eva Kärvfe riktat. Det har lett till att drabbade oftare blir ifrågasatta i skolan och inom sjukvården, säger Ann-Kristin Sandberg, som inte ser någon anledning till att andra forskare än de som driver projektet ska ha tillgång till integritetskänsligt material.

– För oss är det mycket viktigt att man inte vill figurera med sin identitet utanför den grupp som arbetar med forskningen. För att delta i framtida studier tror jag det kommer att krävas helt andra garantier för att värna sekretessen, säger Ann-Kristin Sandberg.

Förtydligande om GCP

I LT nr 16, sidan 1221, uppges det i en faktaruta att Good Clinical Practice, GCP, saknar stöd i svensk lag. Meningen syftar enbart på hur länge forskningsmaterial som betecknas som allmän handling enligt Tryckfrihetsförordningen ska sparas. I fråga om exempelvis läkemedelsprövningar är GCP reglerat i Läkemedelsverkets författningssamling.