–I höst presenterar vi en ny primärvårdsmodell i samarbete med andra vårdförbund inom SACO, lovade Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm i sitt tal på fullmäktigemötet.
Hon sa att även om förbundet förespråkar att alla ska ha tillgång till familjeläkare betyder det inte att läkaren ensam måste ta hand om alla patientproblem. Andra yrkeskompetenser kan komma i fråga. Hon syftade bla på dietister, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och psykologer och hänvisade till samarbetet Läkarförbundet inlett med vårdförbund inom SACO. LT