Över 350 inlägg har på bara en dryg vecka inkommit till Läkartidningens diskussionsforum på nätet som svar på frågan »Läkartidningen som medlemstidning – vad tycker du?«
För att ta del av inläggen eller delta i debatten, gå in under Debatt.
Frågan avgörs på Läkarförbundets fullmäktigemöte den 26–27 maj.