Vi åker dit för att prata med dem om vilka erfarenheter de gjort och se om vi kan lära oss något, säger Siwert Gårdestig, chef för avdelningen Sjukförmåner på försäkringskassan.
– Vi är nyfikna på hur förutsättningarna i systemet överensstämmer med de svenska. Kan man vänta sig samma effekter här?
Kan det vara intressant att ta efter Norges avtal om »Inkluderande arbetsliv«?
– Det är för tidigt att säga, vi behöver veta mer och i så fall anpassa det till våra förutsättningar. Det krävs till exempel ett samarbetsavtal med arbetsgivarorganisationerna. Det pågår ingen sådan diskussion just nu, men det är intressant hur man burit sig åt i Norge.
Även i Sverige har sjukfrånvaron minskat de senaste åren. Men nära 60 procent av de sjukskrivna i Sverige uppger att de skulle kunna arbeta åtminstone deltid om de kunde påverka sin arbetssituation i större utsträckning, få andra arbetsuppgifter eller arbeta i ett lägre tempo, enligt rapporten »Sjukskriven i onödan?«, som försäkringskassan presenterade nyligen.
– Det är en stor potential som inte används.
Omkring 300 000 personer är sjukskrivna i Sverige idag och omkring 550 000 är förtidspensionerade. Kostnaderna för ohälsan var år 2004 omkring 100 miljarder.
Även i Sverige krävs sedan 2004 bättre underlag och noggrannare bedömning vid heltidssjukskrivning. Numera finns också kravet på s k avstämningsmöten inom åtta veckor.
Men det behövs ett ännu större samspel mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, läkare och arbetsgivare, anser Gårdestig.
I Sverige har försäkringskassan och arbetsförmedlingen en målkonflikt. Om fler sjukskrivna visar sig ha arbetsförmåga går arbetslöshetssiffran upp. Huvudmannaskapsgränsen blir därför besvärande, menar Gårdestig. I Norge pågår politiska diskussioner om att samordna dessa myndigheter.
Läkarnas förutsättningar behöver ändras, anser Gårdestig, kunskapen om vad som är rimliga sjukskrivningsperioder ökas och kompetensen att bedöma arbetsförmåga höjas. Distriktsläkare har inte tillräckliga möjligheter att bedöma arbetsförmågan, och han skulle vilja se en obligatorisk inkoppling av företagshälsovården.
Kan läkarens roll komma att ändras i Sverige?
– Ja, det tror jag. Jag skulle gärna se att vi fokuserade mer på förmågan än på sjukligheten. Vi är ännu inte beredda att dra in sjukskrivningsrätten, men vi diskuterar vägar för att ställa ökade krav på läkarna i kombination med utvecklat beslutsstöd. Det är uppenbart att läkarna sjukskriver väldigt olika, skillnader som inte kan grunda sig på sjuklighet.
– Läkarna har själva fört fram att man måste få en annan ordning. Det är viktigt att ha en bra dialog med läkarna. Därför vill vi gå stegvis fram.