I måndags anlände fyra läkare från Thailand till Universitetssjukhuset i Lund. Under två veckor ska de studera svensk sjukvård. Sjukhuset står för resa, kost och logi. Läkarnas stipendium utgör ett tack till sjukhuset i Phang Nga, som fylldes till bristningsgränsen under flodvågskatastrofen i julas.
Trots språksvårigheter och brist på resurser lyckades personalen hantera anstormningen genom en uppoffrande arbetsinsats i kombination med effektiv vård. Sjukhuset i Phang Nga har drygt 200 bäddar. Ett dygn efter naturkatastrofen hade man tagit emot 550 skadade. Totalt vårdades omkring 800 patienter dagarna efter tsunamin.
– Det låg patienter överallt. På golvet, utanför sjukhuset, i sängarna, under sängarna, bredvid sängarna, berättar Patrik Brundin, professor i neurovetenskap vid Lunds universitet. Tillsammans med sin nyblivna fru Lena Brundin och den närmaste släkten semestrade han i Khao Lak när flodvågen slog till. Bröllopsparet undkom oskadda. Patrik Brundins mamma drabbades däremot av en höftfraktur och fördes till sjukhuset i Phang Nga. Väl hemma igen växte sig viljan stark att återgälda thailändarna.
– Lena och jag funderade på hur vi skulle kunna tacka sjukhuset och diskuterade någon form av utbyte som en lös idé, säger Patrik Brundin.
När han presenterade idén för sjukhuschefen Bent Christensen nappade denne direkt och ansåg det självklart att sjukhuset skulle stå för kostnaderna.
Programmet är individuellt utformat efter de besökande läkarnas speciella intresseområden inom patologi, pediatrik, psykiatri och akutmedicin. Under vistelsen ska även Lunds kommun och Helsingsborgs stad framföra sina officiella tack. Patrik Brundin är starkt kritisk till Sveriges senfärdiga sjukvårdsinsatser under flodvågskatastrofen. Det tog till exempel fem dagar för Socialstyrelsens evakueringsteam att anlända till Phuket (LT nr 1-2, 2005).
– När det brinner i ett hus väntar man inte först i tolv timmar för att sedan skicka ut en brandman som ska se efter hur mycket det brinner och som sedan åker tillbaka och berättar att »ja, det brinner ganska mycket så vi kan väl åka dit i morgon«, säger Patrik Brundin.
I mars återvände paret Brundin till Phang Nga och berättade om stipendiet. Mottagandet blev glatt och entusiastiskt. Enligt Patrik Brundin är stipendiet den första officiella bekräftelsen från svenskt håll på att sjukhusets katastrofinsats hade uppskattats.
– Den svenska regeringen borde skriva ett brev till vart och ett av de thailändska sjukhusen som tack för deras fantastiska insatser, säger Patrik Brundin.