Att det fanns ett missnöje i läkarkåren i Östergötland med anledning av de stora organisationsförändringarna i landstinget var känt, men hur såg missnöjet egentligen ut? Östergötlands yngre läkares förening skickade ut en enkät via e-post till omkring 250 yngre läkare i landstinget för att få klart för sig vad man ska koncentrera det fackliga arbetet på. 140 svarade. De tydligaste svaren rörde landstinget som arbetsgivare och frågan om man ville rekommendera andra att ta anställning i landstinget. Ingen tyckte landstinget var en bra arbetsgivare, många sa nej till att rekommendera arbetsgivaren och nära 70 procent kallade arbetsgivaren »dålig«.
– Det har varit ett väldigt missnöje med omorganisationen och informationen runt den, säger Maria Sarberg, ordförande för Sylf i Östergötland.
Men hon tror också att svaren har en generell förklaring. Landstinget är en stor och oöverblickbar organisation, man känner sig inte delaktig. Men på frågan om läkarna trivs på sin arbetsplats fick Sylf ett annat svar. 61 procent svarade ja. Det förklarar Maria Sarberg så här:
– Man trivs med kollegerna och sitt yrkesval men tycker kanske inte att landstinget gjort ett bra jobb.
Något som förvånade henne var att endast 44 procent fått förhandla om sin lön.
– Det är något man ändå har rätt till. Vi vet inte riktigt varför det ser ut så.
Omkring 80 procent svarade att de får ta professionellt ansvar som motsvarar deras kompetens. Bra, tycker Maria Sarberg. Sämre ställt är det dock med den planerade handledningen. Endast 31 procent är nöjda med den. Och hela 77 procent tycker inte att det finns tillräckligt med tid för teoretisk kunskapsinhämtning.
Sylf Östergötland har diskuterat resultatet med landstingets personaldirektör Agneta Westerdahl och ska också träffa centrumcheferna för att tala särskilt om utbildnings- och handledningsfrågorna.
– Jag tycker att vi har fått positiv feed-back. Det finns en vilja att hitta lösningar, säger Maria Sarberg.
Agneta Westerdahl säger att landstinget inte lyckats förklara skälen till omorganisationen av sjukvården för de yngre läkarna. De yngre läkarna har också diffusa begrepp om hur landstinget är uppbyggt och vem som bestämmer. Nu ska centrumchefer mfl uppmanas att informera sina yngre läkare bättre.
– Vi ska rätta till det som de känner inte är bra. Det är viktigt att man informerar på ett så bra sätt att de yngre läkarna känner sig delaktiga, säger Agneta Westerdahl.
I förra veckan anordnade Sylf också en paneldebatt med tjänstemän och politiker för att diskutera bristen på vårdplatser och de problem den ställer till. Antalet geriatriska vårdplatser har minskat i Linköping. I Motala och Norrköping har de tagits bort helt.De yngre läkarna i Östergötland är missnöjda med sin arbetsgivare landstinget och med att antalet vårdplatser minskat. Från vänster Maria Sarberg, Maria Randjelovic, Karin Björnström Karlsson, Wolfgang Doerfler och Rani Toll John.