I mars tog riksdagen en ny lag gällande utfärdande av rättsintyg (LT nr 11, 2005), som från och med 2006 ger Rättsmedicinalverket (RMV) huvudansvaret. Verket förfogar i dag över ett 30-tal anställda rättsläkare. Nu ska RMV knyta ytterligare 88 läkare till sin verksamhet.
– Läkarna ska inte vara anställda hos oss utan uppdragstagare och det krävs då att vi följer lagen om offentlig upphandling, säger juristen Sara Rosén som håller i upphandlingen.
De kontrakterade läkarna ska ersättas med ett årsarvode plus ett extra arvode per skrivet intyg. Anbudstiden löper till den 11 juli och under hösten ska uppdragstagarna utses.
– Vi tänker företrädesvis rekrytera läkare som har en bred kompetens. Till exempel specialister inom allmänmedicin, säger Sara Rosén.
Men remissinstanserna var inte varit eniga om detta.
– Flera remissinstanser pekade på att vi borde ta in kirurger och ortopeder. En del tyckte att vi borde kontraktera gynekologer medan andra ansåg att det var svårt att genomföra. Då en våldtäkt ägt rum och det är bråttom måste det nödvändigtvis vara den jourhavande gynekologen som gör undersökningen och säkrar spår, säger Sara Rosén.
Den ordinarie sjukvården ska alltså även i fortsättningen utfärda rättsintyg. Men endast om det föreligger särskilda skäl.