Apoteket lovar att följa regeringens uppmaning att förbättra tillgängligheten. Det ska ske genom ökat öppethållande, minskade kötider, fler apotek och nya distributionsformer.
Apotekets VD Stefan Carlsson sa förra veckan att han vill att Apoteket utvecklas som »första länk i vårdkedjan« för att avlasta sjukvården.
Enligt Stefan Carlsson har Apoteket redan idag tydliga regler för produktneutralitet, och det förekommer väldigt lite felexpediering av läkemedel i Sverige.
Genom generikasubstitutionen sparar Apoteket 700 miljoner kronor årligen åt samhället i minskade kostnader för receptförskrivna läkemedel, men han sa också: Så fort vi byter ut till ett billigare läkemedel blir det en belastning för företaget.
Han bedömer ändå att Apoteket har råd med en ökad tillgänglighet. Genom att öka effektiviteten, se till att ha rätt kompetens och rätt antal anställda, kan det bli utrymme för fler butiker.LT