Utredningsarbetet är avslutat efter att både Socialstyrelsens utredning och förslaget från den kompletterande utredaren Lennart Persson remissbehandlats.
Som Läkartidningen tidigare berättat, LT nr 9/2005, ställde sig Socialstyrelsen bakom Lennart Perssons förslag att behålla reumatologi som basspecialitet.
Däremot vidhöll Socialstyrelsen att klinisk fysiologi bör ingå i en ny specialitet kallad bild- och funktionsmedicin, medan Lennart Persson ansåg att den kliniska fysiologin borde bli grenspecialitet till bild- och funktionsmedicinen. På denna punkt är utgången alltså särskilt oviss. De kliniska fysiologerna har därför uppvaktat departementet med förhoppning om att Lennart Perssons förslag ska vinna.
Under våren har ytterligare några specialiteter uppvaktat departementet inför regeringens beslut.
Urologerna vill ha kvar sin basspecialitet. Enligt liggande förslag blir urologin grenspecialitet till kirurgi.
De gynekologiska onkologerna är missnöjda med att specialiteten helt föreslås upphöra.
Handkirurgin föreslås bli grenspecialitet till kirurgin, men handkirurgerna vill ha kvar sin basspecialitet.
Och audiologer och foneatriker, som enligt Socialstyrelsen bör slås samman till en grenspecialitet till öron-, näsa- och halssjukdomar, vill helst utgöra varsin basspecialitet, eller åtminstone varsin grenspecialitet.
Synpunkter kan i princip framföras till departementet ända tills beslutet fattas.Klinisk fysiologi bör ingå i en ny specialitet enligt Socialstyrelsen.