– Min bedömning är att apoteksmonopolet blir kvar, men vi måste göra en del anpassningar av regelverket, sa vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson.
– Jag är glad att vi kan fortsätta med apoteksmonopolet. Det är en seger för vårt svenska sätt att hantera läkemedel.

Systemet måste anpassas
För att all diskriminering ska kunna uteslutas måste systemet anpassas på följande sätt, enligt Ylva Johansson:
Apotekets urvalssystem måste anpassas, insynen i det förbättras och tillgängligheten i butikerna måste öka. Den som är missnöjd måste kunna överklaga. Dessutom ska Apotekets produktinformation och marknadsföring av läkemedel ses över.
Detta ska ske så snart som möjligt, både genom lagreglering och genom att avtalet med Apoteket ändras.

Svensk lag gäller
Men i väntan på att detta sker gäller fortfarande svensk lag, hävdar Ylva Johansson. Enligt regeringens mening är det alltså fortfarande förbjudet för andra att sälja såväl receptbelagda som receptfria läkemedel.
Apoteket är skyldigt att tillhandahålla alla av Läkemedelsverket godkända läkemedel. För att undvika all diskriminering, måste nu varenda butik ha alla läkemedel?
– Jag vågar inte spekulera i hur mycket man måste ha i varje butik, men tillgängligheten kan bli bättre, sa Ylva Johansson.
Kommer den ökade tillgängligheten att leda till högre priser?
– Min bedömning är att Apoteket kan förbättra sin service utan att höja priserna, till exempel genom ökad användning av e-recept.

Välkomnas av LIF
Regeringens bedömning välkomnas av Läkemedelsindustriföreningen, LIF, som ser monopolet som ett »ekonomiskt förmånligt och effektivt system för läkemedelsdistribution«. LIF drar slutsatsen att EG-domen lämnar åt regeringen att avgöra hur receptfria läkemedel ska få säljas. Enligt LIF bör regeringen undersöka om tillgängligheten kan förbättras genom att andra butiker kan bli godkända som försäljare av vissa receptfria läkemedel.