Problemet är bristen på allmänläkare och för lite samverkan mellan andra aktörer, inte att allmänläkare har för stort inflytande över de långa sjukskrivningarna. Det menar Distriktsläkarföreningens ordförande Benny Ståhlberg.
–Jag upplever inte att problemet är att allmänläkarna sjukskriver eller att vi skulle lösa problemet genom »second opinion«. Har du en allmänläkare som känner sin patient tror jag han eller hon är väl så skickad. Men det ska finnas tillräckligt med allmänläkare, och allmänläkaren ska ha tid för patienten. Många allmänläkare upplever sjukskrivningarna som ett arbetsmiljöproblem.
–Företagshälsovården, försäkringskassan och arbetsplatsen måste samverka bättre, anser Benny Ståhlberg LT.”Företagshälsovården måste komma in blixtsnabbt vid långa sjukskrivningar. Det är den specialist jag förordar”, säger Distriktsläkarnas Benny Ståhlberg.