– Det betyder i princip att det är fritt fram idag, i förhållande till de bestämmelser som ger Apoteket monopol. Jag skulle kunna ställa mig och sälja mina gamla mediciner på Hötorget, säger Nils Wahl.
Om det inte strider mot någon annan bestämmelse förstås, tillägger han.
Apropå att vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson har sagt att »svensk lag gäller« i väntan på att regeringen anpassar monopolsystemet till EG-fördragets krav säger Nils Wahl:
–Bara för att en politiker sagt vad som gäller behöver det inte vara sant. Det är faktiskt så att monopolet står i strid med EG-fördraget, säger Nils Wahl.
Inte heller kan Krister Hanner, tidigare VD för Bringwell, ställas till svars enligt lagen om försäljning av läkemedel för att i strid med de svenska monopolreglerna ha sålt nikotinplåster och nikotintuggummi på Stureplan sommaren 2001. Stockholms tingsrätt har inväntat EG-domen för att kunna avgöra saken. Nils Wahl menar att Krister Hanner kommer att frikännas.
–Om de här reglerna har förklarats stå i strid med en högre rätt, då kan han inte dömas, säger han.
Svensk Dagligvaruhandel ser fram emot att kunna sälja receptfria läkemedel men vill överlägga med Socialdepartementet och andra myndigheter först. Nils Wahl tycker det är märkligt.
–Antingen har man rätt eller så har man inte, det är inget att förhandla om.

Flera kriterier ska uppfyllas
Exakt vad som skulle behöva ändras för att det svenska monopolsystemet ska bli förenligt med EG-fördraget framgår egentligen inte av domen.
Det är flera kriterier som måste vara uppfyllda. Men eftersom monopolet föll redan på diskrimineringsförbudet så har inte de övriga punkterna prövats. Ett sådant oprövat kriterium är om begränsningarna av konkurrensen står i proportion till de syften som ska nås.
Nils Wahl anser att monopolet måste ifrågasättas. Kanske gäller inte längre de skäl som fanns på 1970-talet.
–Det är inget som säger att inte privata aktörer skulle kunna skaka fram mediciner. Vi kanske inte har uppnått nirvana.
Att Läkemedelsindustriföreningen, LIF, vill behålla monopolet är inte konstigt, tycker han, eftersom det underlättar för LIF att endast ha en förhandlingsmotpart att vända sig till.Läkemedel enbart på apoteket?