Vad ska du prata om?
– Ha ha, jag tog den 25 juli för att jag skulle ha tid att tänka på det.
Hans Rosling känner sig ödmjuk inför uppgiften, det känns stort att bli tillfrågad, och lite ångestladdat. Vad programmet kommer att kretsa kring är han dock rätt klar över.
–Jag ska berätta om mitt spännande yrkesliv. Jag har ägnat tjugo år åt grötforskning i Afrika, åt den svälthotade befolkningens konsumtion av kassavagröt och dess samband med förlamningssjukdomen konzo. Jag har tillsammans med min forskargrupp beskrivit en ny sjukdom som uppträder i svälthotade samhällen på grund av att man inte hinner avgifta kassavarötterna.
–Jag har varit lärare i internationell hälsa och startat kursen Global hälsa vid Karolinska institutet och i Uppsala.
Varje termin deltar ett åttiotal studenter, de flesta men inte alla blivande läkare. De skickas ut till medicinska fakulteter i Indien, Iran, Tanzania eller Kuba.
–Jag ska också berätta hur det gick till när jag blev tvungen att undersöka om Fidel Castro hade normalt färgseende.
Till sist kommer Hans Rosling att tala om utvecklingen i världen.
De flesta länder som på 1960-talet kallades u-länder har sedan dess blivit i-länder. Barnadödligheten har sjunkit, och de flesta människor i världen lever nu som i Sverige under 1900-talet eller bättre.
Statistiksamarbetet sker via Gapminder Foundation, som grundades i februari och i vilken Hans Rosling är ordförande, se http://www.gapminder.se
Läs mer om Hans Rosling och utvecklingen i världen på http://www.sr.se/p1/sommar/ under Aktuellts fördjupningar, publicerat 2 juni. Läs också Roslings inledningsartikel till Läkartidningens serie Global hälsa, LT nr 3/2004.