Sedan sjukhusen i Göteborg slogs ihop till en administrativ enhet under Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har vissa funktioner och kompetenser koncentrerats till Sahlgrenska sjukhuset. Läkarna som signerat brevet anser att de inte längre kan ta ansvar för de konsekvenser det medför.
Bengt Gustavsson, professor och överläkare i kirurgi, är en av dem som skrivit brevet. Han säger att tanken att Östra sjukhuset och Sahlgrenska sjukhuset är ett sjukhus inte alltid fungerar i verkligheten eftersom det faktiskt är en mil mellan dem.
– Det är inte alltid försvarbart att låta svårt sjuka patienter åka ambulans till Sahlgrenska, kanske i rusningstid genom stan, för att vi inte har tillgång till nödvändiga kringspecialiteter.
– Man har plockat bort självklara servicedelar av Östras akutkedja som till exempel interventionell radiologi, urologi, kärlkirurgi och gynekologi. Samtidigt ska vi fungera som om inget har hänt!
I brevet skriver läkarna att de rekommenderar anhöriga och vänner som får akut ont i bröstet eller i magen, och inte sedan tidigare har en säker diagnos, att inte söka akut vård på Östra sjukhuset.
»Vi uppmanar dem att istället åka till akutintaget på Sahlgrenska där man har tillgång till all nödvändig utrustning för diagnostik och behandling. Vår etik säger oss nu att denna information bör styrelsen och sjukhusledningen också lämna till de patienter som nu söker akutvård vid SU/Östra.«

Traumahandlägging utan ortopedin
Per Arnell, överläkare vid anestesikliniken, säger att skäppan blev full i och med planerna på att också lägga ner ortopedin vid Östra sjukhuset.
–Men vi förväntas fortsatt kunna handlägga trauma! Hur ska det gå till? Det finns inget stort trauma som inte kräver ortopedisk kirurgi. Det fungerar inte med enbart konsulter i ortopedi.
Men Per Arnell låter uppgiven och har små anspråk på effekterna av brevet.
– Vi hoppas att man till att börja med lyssnar. Det är väldigt svårt att få kontakt med sjukhusledningen, man får inte ens svar på mejl.
Bengt Gustavsson hoppas också att brevet ska resultera i någon form av dialog med sjukhusledningen.
–Och så måste ledningen komma med en klar och entydig definition av vilket slags sjukhus Östra ska vara.
Både Bengt Gustavsson och Per Arnell anser att Östra sjukhuset ska vara ett sjukhus med fullgod akutkapacitet. Men Per Arnell säger att man måste också acceptera folkviljan.
– Politikerna är folkvalda. Vill de att vi ska driva ett elektivt sjukhus, då får vi göra det. Men så länge man säger att vi ska ha ett akutintag, då måste vi få resurser till det.
Flera läkare som Läkartidningen varit i kontakt med vill inte uttala sig i tidningen även om de säger att de står för innehåller i brevet och ju faktiskt skrivit under det.
Per Arnell säger att han förstår dem.
– Det är så lågt i tak här och det kommer med all sannolikhet en repression efter det här.Bengt Gustasvsson, professor och överläkare i kirurgi, är en av dem som skrivit brevet till Sahlgenska Universitetssjukhusets styrelse och klagat på hur förhållandena har försämrats.