EG-domstolen konstaterar i sin dom den 31 maj att det svenska apoteksmonopolet så som det nu är utformat strider mot gemenskapsrätten. Men domens konkreta betydelse för monopolets framtid är oklar.
Läkarförbundet är negativt till monopolet och hoppas att domen kommer att öppna för konkurrens.
–Domen öppnar för olika tolkningar, men vi agerar inte, vi väntar och ser. Vi hoppas att tolkningen blir att det blir möjligt för fler att sälja åtminstone receptfria läkemedel. Men helst skulle vi önska att det blev tillåtet för fler aktörer att sälja även receptbelagda läkemedel, säger ordförande Eva Nilsson Bågenholm.

»Farmaceutisk kompetens är jätteviktigt«
Regeringen lyfter fram god och säker läkemedelshantering, hög tillgänglighet i hela landet och låga priser som fördelar med monopolet. Läkarförbundets mening är att sådant snarare uppnås via mångfald.
–God och säker hantering hänger ihop med kompetens, inte med monopol. Hög farmaceutisk kompetens är jätteviktigt.
–Tillgången tror jag kan bli betydligt bättre med en mångfald, och jag tror mångfald och konkurrens är en bra prispress, säger Eva Nilsson Bågenholm.
Redan idag finns ett stort antal så kallade apoteksombud i glesbygd, livsmedelsaffärer som lämnar ut läkemedel.
–Varför de måste vara ombud och inte tillåts sköta det själva kan man fundera över, tycker Eva Nilsson Bågenholm.