OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, granskar sina 30 medlemsländers ekonomi ungefär vartannat år och den 9 juni kom den senaste rapporten om Sverige. Enligt den är Sveriges stora utmaning att behålla välfärden när andelen äldre i befolkningen ökar. Fler måste förvärvsarbeta. Att få bukt på sjukfrånvaron och förtidspensioneringarna är därför centralt. En vanlig dag är 14 procent av befolkningen i arbetsför ålder antingen sjukskriven eller förtidspensionerad. De höga ohälsotalen är Sveriges enskilt största ekonomiska problem, enligt OECD.
Sverige toppar statistiken inom OECD med omkring 25 sjukdagar per anställd och år. Det är dubbelt så högt som OECD-snittet. Orsaken är inte demografi, arbetsmarknad eller hälsostatus. Nej, det svenska sjukskrivningssystemet är för »mjukt«, enligt rapporten. Det är för lätt att bli och förbli sjukskriven.
Om Sverige närmar sig »best international practice« kan sjukfrånvaron minskas utan att ersättningsnivåerna behöver sänkas, menar OECD och hänvisar till Finland och Tyskland som inte har samma problem med frånvaro. Där är nivåerna generösa men »grindvaktssystemen« bättre och åtgärder sätts in tidigare.
Den svenska sjukskrivningskulturen bör ändras, anser OECD. Arbetsgivare, sjukskrivna och försäkringskassa måste alla få ett ökat ansvar för att personer kommer tillbaka i arbete.
Nederländerna som haft stora problem lyfts fram som förebild. Genom en rad åtgärder har sjukskrivningarna i Nederländerna sjunkit under svensk nivå genom striktare »grindvaktsfunktioner« samt ökade skyldigheter för anställda och arbetsgivare.


Av OECD-länderna har Sverige högsta antalet arbetsdagar förlorade på grund av sjukdom per anställd och år (2004). Källa: OECD. 1) Gäller år 2002