Den svenska sjukvården är bra i en internationell jämförelse, men det finns problem att lösa, enligt OECDs senaste ekonomiska rapport om Sverige som publicerades i juni.
Att den svenska vården är decentraliserad har möjliggjort innovationer och flexibilitet, men det finns stora geografiska skillnader i effektivitet, kvalitet, medicinsk handläggning och förskrivning. Antalet landsting bör därför minskas till sex eller färre för att få en bättre samordning. Benchmarking bör användas i större utsträckning. Och små akutmottagningar bör slås samman till större för att öka säkerheten, enligt OECD.
För många patienter går till sjukhus för att få primärvård. Det beror på brist på allmänläkare och på att allmänläkarna jobbar för få timmar. De har kortare arbetsveckor och träffar färre patienter per dag jämfört med länder som Nederländerna, Storbritannien, Spanien och Schweiz. Där träffar en primärvårdsläkare 26–30 patienter per dag, medan en svensk kollega hinner med omkring 15–20 patienter per dag. Allmänläkarna bör stimuleras genom ett ändrat ersättningssystem med prestationsbaserade inslag. Det borde också bli lättare för andra specialister att omskola sig till allmänläkare, anser OECD.
Dessutom behöver samarbetet mellan kommuner och landsting, sjukhusvård och socialtjänst, bli bättre särskilt vad gäller personer med missbruk och psykiska problem.
Andra förslag är att tillåta vinstdrivande sjukhus förutsatt att mekanismer finns som kan förhindra gräddskumningseffekter, att ändra på sjukvårdens finansieringssystem och att avskaffa apoteksmonomolet.

Läs mer på http://www.oecd.org