EG-domstolen har slagit fast att det omdiskuterade EU-direktivet om kosttillskott, som antogs 2002, ska gälla. Direktivet innebär att endast vitaminer och mineraler som finns upptagna på en godkänd lista får säljas som kosttillskott i EU. Såväl tillverkare och handlare som konsumenter har varit mycket kritiska mot direktivet, som ska träda i kraft senast den 1 augusti i år, eftersom de anser att det strider mot proportionalitetsprincipen, det vill säga att åtgärden är för omfattande i förhållande till syftet med direktivet.
Förutom att direktivet innehåller en lista över godkända (former av) vitaminer och mineraler innehåller det också riktlinjer för hur innehållet ska redovisas på förpackningarna, t ex en vitaminkapsels näringsvärde i förhållande till det dagliga behovet. LT