Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har utsett förra statsrådet Bengt Lindqvist till utredare av samarbetet mellan läkemedelsföretag och handikapporganisationerna. Syftet är att formulera en etisk plattform för samarbetsformerna.
I ett pressmeddelande säger Richard Bergström, LIFs VD, att samarbetet med handikappförbunden måste grundas på av samhället accepterade regler.
Efter ett radioprogramet »Kaliber« (P1, den 1 maj 2005) som handlade om hur läkemedelsföretag sponsrar stora delar av många handikapp- och patientorganisationers verksamheter, blossade en debatt upp om oberoende och trovärdighet för båda parter.
I samband med det skrev LIF till Socialdepartementet och bad regeringen genomföra en utredning om samarbetsformerna, men fick svaret att det inte fanns några sådana planer. LIF bekostar därför utredningen själv, men anser sig ha regeringens stöd.LT