Ska en pandemi med fågelinfluensavirus förhindras, krävs såväl ett massivt åtgärdspaket i de nu drabbade länderna som att rika länder är beredda att skjuta till stora belopp. Det framgick vid en internationell konferens i Kuala Lumpur i början av juli.
Vid konferensen, med deltagare från bland annat WHO, enades man om vilka områden som nu måste prioriteras. Exempel på nödvändiga åtgärder är att djurfarmare och deras familjer utbildas om högriskbeteenden, att olika djurarter på farmer hålls separerade samt att farmare som anmäler misstänkta fall av fågelinfluensa till myndigheterna kompenseras eller belönas på annat sätt.
Ytterligare en angelägen åtgärd är att snabbt förändra de rutiner som idag används vid djurslakt, under ofta dåliga sanitära förhållanden och med betydande risker för att smittas av virus från infekterade djurprodukter.
Samtliga deltagare vid konferensen var överens om att en implementering av dessa åtgärder är bortom de nu drabbade ländernas egna ekonomiska möjligheter, och att det därför krävs en betydande internationell ekonomisk satsning.
WHO uppskattar att kostnaden ligger på omkring 150 miljoner dollar. Den kostnaden är ändå liten jämfört med kostnaden som en influensapandemi skulle innebära, menade dr Dewan Omi på WHO.
En positiv slutsats vid konferensen var att en fågelinfluensapandemi fortfarande går att förhindra. LT