Regionrevisorerna i Västra Götalandsregionen har följt upp hur Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, i Göteborg åtgärdat de brister rörande bisysslor, gräddfiler och jäv inom ortopedin. En del har hänt, men mest på administrativ nivå. Få åtgärder har märkts ute i organisationen.
När det gäller läkarnas bisysslor är revisorerna inte nöjda. Den nya stramare policyn, som antogs i december 2004, har till exempel inte gjorts känd eller diskuterats på områdes- och verksamhetschefsnivå.
– Många av de problem som påtalas i rapporten kommer rimligtvis att lösas genom den omorganisation som ortopedin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu står inför. Men det är inte bra att rapportens påpekanden rörande läkarnas bisysslor inte tagits ad notam. Revisionen förutsätter att sjukhusledningen sprider information om policy och regler för bisysslor. Det duger inte att informationen stannar i den administrativa sfären, säger revisionsdirektör Sven Arvidson.
Enligt Börje Lindqvist, direktör för strategisk planering vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, stämmer inte rapportens uppgifter om att få konkreta åtgärder vidtagits ute i organisationen med anledning av revisionsrapporten.
–Sahlgrenska Universitetssjukhuset har systematiskt och intensivt arbetat med ortopedins samlade organisation.
Benny Strandberg, vice ordförande (Kd), Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse, ser dock allvarligt på att uppgifterna om att revisorernas kritik inte diskuterats på verksamhetsnivå.
– Detta är inte acceptabelt, säger han.