Göran Carlsson, sedan tre år tillbaka den zambiska regeringens rådgivare i hälso- och sjukvårdsfrågor, har utsetts till ny chef för Hälso- och sjukvårdens Östeuropakommitté.

Vad är Hälso- och sjukvårdens Östeuropakommitté?
– Det är en ideell organisation som består av flera tunga medlemsorganisationer, som Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, SBU och flera fackliga organisationer. Kommittén koordinerar samarbeten mellan de svenska organisationerna och motsvarande i våra grannländer.

Kan du ge något exempel?
– Landstinget i Västernorrland samarbetar med Archangelsk för att bygga ut primärvården där och för att bygga upp möjligheter till telemedicin, det är ju väldigt stora avstånd i Archangelsk.
– De flesta samarbeten sker just nu i Ryssland även om det hela började i Polen och Baltikum, men i och med att de nu är medlemmar i EU så har de samarbetena fasats ut. Nu tror vi att det kan bli fler projekt med Ukraina, Moldavien och kanske Vitryssland.

Saknar du inte livet som kliniker?
– Jo, jag trivdes jättebra och skulle inte ha några problem att gå tillbaka, men egentligen är jag nog mer av en samhällsbyggare som tagit en om- eller genväg via läkarutbildningen.

Och så blev du Senior Adviser för Zambias Ministry of Health 2002É
– Ja, det är egentligen samma arbetsuppgifter som när jag var landstingsöverläkare i Västernorrland. En bakgrund från ett litet svenskt landsting är idealisk för en rådgivare på nationell nivå!

Men den första september blir det alltså Sverige igen även om arbetsuppgifterna rör Östeuropa. Hur känner du inför ditt nya uppdrag?
– Det är intressant att jobba med vårt östliga grannland, det forna Sovjet, som ju Sverige har en månghundraårig historia av krig mot. Men det här är ett långsiktigt fredsprojekt.


Göran Carlsson, allmänläkare från Kramfors med intresse för internationellt arbete.