Förra året utfärdades 265 specialistbevis i allmänmedicin. Det visar Socialstyrelsens senaste statistik över hälso- och sjukvårdspersonal som publicerades i juni.
Av dessa 265 kan man räkna bort omkring 40 utländska läkare som aldrig folkbokförts i Sverige. Möjligen kan de ha haft ett kortare vikariat men de har inte stannat i landet. Det gör att den verkliga siffran landar på 225 nya allmänspecialister, enligt Claes Tollin, medicinalråd på Socialstyrelsens avdelning för hälso- och sjukvård.
– Vi har inte lyckats särskilt bra med nyrekryteringen. Siffran överensstämmer inte med den nationella handlingsplanens mål.
För att närma sig Nationella handlingsplanens mål att 2008 ha en allmänläkarspecialist per 1500 invånare skulle det behövas ytterligare omkring 170 nya allmänläkare per år, alltså totalt uppåt 400 per år. Men i själva verket ligger antalet kvar på samma nivå som vid millennieskiftet, före handlingsplanen, om man räknar bort de utländska allmänläkare som inte stannar här. Dessutom går fler i pension nu jämfört med år 2000.
– I praktiken står vi och stampar.
Att bli färdig specialist tar i princip fem år. Men en förändring borde ha synts redan nu i antalet specialistbevis, anser Claes Tollin. I praktiken finns det möjlighet att få beviset på kortare tid, som så kallad »gråblockare«, genom att tillgodoräkna sig annan anställning efter legitimationen än som ST-läkare i allmänmedicin.
– Om detta verkligen var lockande så skulle landstingens insatser börja synas redan nu. Jag ser heller ingen ändring av proportionen sjukhusläkare – allmänläkare med anledning av utfärdade specialistbevis.

Stor andel sjukhusläkare
Sverige har en stor andel sjukhusläkare i förhållande till antalet allmänläkare. I många andra länder är förhållandet närmast det omvända.
Inte heller ser antalet blivande specialister i allmänmedicin lovande ut.
För att få 400 färdiga specialister per år borde det finnas omkring 1500–1 800 ST-läkare i systemet, enligt Claes Tollin. Uppgifter om ST-läkare ingår inte i Socialstyrelsens statistik, men enligt Svensk förening för allmänmedicin, som samlar in uppgifter från landets studierektorer, fanns i oktober förra året endast 1030 pågående ST.

Läkartätheten svår att beräkna
Enligt Socialstyrelsens statistik framgår det inte hur många läkare som faktiskt är yrkesverksamma och med vad. Det framgår inte hur många som arbetar inom andra områden, är bosatta utomlands eller är pensionärer. Därför kan man heller inte dra några säkra slutsatser om läkartätheten. Dessutom har omkring var tredje läkare flera specialistbevis.
Enligt statistiken över antalet befintliga specialistbevis i allmänmedicin ser det till exempel ut som om det nationella målet med en specialist per 1500 invånare redan är uppnått med råge. Totalt finns 7805 giltiga specialistbevis i allmänmedicin, vilket rent teoretiskt ger en läkartäthet på en allmänläkare per 1153 invånare. Men i realiteten är läkartätheten i primärvården rejält lägre. År 2003 fanns omkring 4800 verksamma allmänläkare, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, vilket gör en allmänläkare per 1875 invånare.