Under första halvåret i år minskade landstingens kostnader för läkemedelsförmånen med 7 promille jämfört med samma period i fjol, utslaget på hela landet. De flesta landsting minskade sina kostnader med någon enstaka procent. Allra mest minskade kostnaderna i landstingen i Blekinge (5,5 procent) och Jönköping (4,8 procent). Men det finns också landsting som ökat sina kostnader, bland annat Norrbotten (4,8 procent), Värmland (6,9 procent) och Västerbotten (7,7 procent).
Rune Dahlqvist är ordförande i Läkemedelskommittén i Västerbottens läns landsting. Han säger att Västerbottens dåliga resultat delvis hänger samman med att den nationellt solidariska finansieringen av dyra läkemedel till små patientgrupper upphörde vid årsskiftet.
– Västerbotten tillhör förlorarlänen för att det råkar bo fler personer här med till exempel blödarsjuka än vad det »borde« i förhållande till befolkningsstorleken.
Men han säger också att Västerbottens läns landsting varit sena att flytta över inköpen från recept till rekvisition för de läkemedel som ges i anslutning till slutenvården.
– Varken vi eller apoteket har varit maximalt alerta.
Rune Dahlqvist är dock inte särskilt orolig för Västerbottens del.
– Min prognos är att det kommer att ske en avplaning av ökningen och att vi nästa år ligger riktigt bra till för läkemedelsförmånen när vi är klara med överflyttningen till rekvisition.
*
Se listan över samtliga landstings kostnader för läkemedelsförmånen på www.apoteket.se