För ett par veckor sedan aviserade regeringen att man nu bestämt sig för att nästa år införa ett barntillägg för studerande med barn. Redan den 20 april skrev emellertid MSF (Medicine studerandes förbund) ett brev till Lena Hallengren, statsråd med ansvar för studiemedelsfrågor, och ifrågasatte hennes uttalande att »alla föräldrar som studerar får det bättre ekonomiskt« med det föreslagna barntillägget. Men ännu tre månader senare har Lena Hallengren inte svarat MSF.
– Vi vill föra en dialog, men det är svårt att gå vidare när vi inte får någon respons, säger MSFs ordförande Hanna Åsberg, som skrev ett påminnelsebrev till ministern i slutet på maj.
– Det brukar ta tid att svara på brev, och den här våren har det tagit extra lång tid, säger Kerem Yazgan, politiskt sakkunnig hos statsrådet Lena Hallengren.
Kerem Yazgan beklagar dröjsmålet och förklarar det med bristande resurser.
– Nu försöker vi beta av den hög av brev som bildats under våren, så MSF kan räkna med svar så småningom, säger han.
MSF är kritiskt till att ett barntillägg för studerande föräldrar kopplas till studiemedlet, eftersom många som läser till läkare inte beviljas studiemedel de sista terminerna av sin utbildning. Det är en effekt av de nya hårdare reglerna för dispens från tolvterminsgränsen. Det betyder att för den som studerat med studiemedel före läkarutbildningen räcker studiemedlet inte ända fram till examen.
MSF skriver att barntillägget är en välkommen tillfällig lösning på studerande föräldrars ansträngda ekonomiska situation, men att det borde kopplas till att man studerar och inte till att man uppbär studiemedel.
I oktober 2003 lämnade MSF 2224 brev till dåvarande utbildningsminister Thomas Östros (se LT nr 44/2003) som handlade om tolvterminsgränsen. Inte heller de breven har renderat något svar från departementet.
Hanna Åsberg suckar lite inför de uteblivna reaktionerna.
– Fortsätter det så här måste vi till slut vända oss till media.Lena Hallengren, förskole- och ungdomsminister samt minister för vuxnas lärande.