Tankarna utvecklas i två nya debattskrifter. Budskapet är delvis detsamma som i OECDs senaste Sverige-rapport, se LT nr 26–27/2005.
Tillämpningen av sjukförsäkringen måste stramas upp för att bli mer rättvis och fungerande, enligt Socialförsäkringsutredningen. Försäkringen har tilllämpats i strid mot principen om likabehandling, olika både över tid och geografiskt.

Otydlig tillämpning skapar otrygghet
–Att sjukfrånvaron mer tycks följa konjunkturen än hälsoläget är en stark uppmaning att strama upp tillämpningen. En försäkring med otydlig och mjuk tillämpning riskerar att skapa mer otrygghet än trygghet. Det är när tilllämpningen varierar som man kan få en debatt som den som nu förs, när många tror att det är för att regeringen satt upp ett mål om halverad sjukskrivning som fler sjukintyg underkänns av försäkringskassan.
Det är inte för att underkänna, utan för att ge rätt ersättning som försäkringskassan behöver strama upp bedömningen. En mer försäkringsmässig sjukförsäkring är en bättre försäkring, säger Anna Hedborg i ett pressmeddelande.
I skriften Sjukfrånvaro i tid och rum beskrivs hur tillämpningen tillåtit att inte bara den korta utan också den långa sjukfrånvaron påverkats av läget på arbetsmarknaden. Befolkningens hälsa har inte förändrats på ett sätt som motiverar att sjukfrånvaron fördubblades under åren 1997–2002.
Och i en debattartikel i Dagens Nyheter nyligen skriver Anna Hedborg att »en mjuk sjukförsäkring kan leda till ett hårt samhälle«. En mjuk försäkring är varken generös eller solidarisk utan riskerar att slå ut människor från arbetsmarknaden och leda till sämre ersättningsnivåer. En bättre grindvaktsfunktion är alternativet, enligt Hedborg.
Skrifterna kan läsas på: http://www.sou.gov.se/socialforsakring