– Jag är inte förvånad. De jobb som erbjöds i Kiruna var ingenting för seriösa och professionella läkare, säger Robert Svartholm, ordförande i Norrbottens läkarförening.
Kritiken har framför allt riktat sig mot den medicinska säkerheten, att ett nyöppnat BB med så litet underlag av födslar skulle få svårt att erbjuda en bra vård. Dessutom skulle ett återöppnande av BB i Kiruna ge en merkostnad på runt 20 miljoner kronor för landstinget i Norrbotten.
BB i Kiruna stängdes under 2001 och omgående lovade flera politiska partier att arbeta för ett återöppnande.
Den politiska turbulensen har varit stor men till slut blev rekryteringsproblemen för svåra.
Samtliga partier, med undantag för det regionala sjukvårdspartiet, har nu accepterat att BB i Kiruna förblir stängt.
– Det känns bra och framför allt för den medicinska säkerhetens skull. I ett landsting där det pratas mycket om evidensbaserad vård och patientsäkerhet kan man inte driva ett sånt här projekt, säger Robert Svartholm, som haft en i det närmaste enig läkarkår på sin sida i kampen mot ett BB-öppnande.
Kent Ögren, socialdemokratiskt landstingsråd, tycker att det definitiva BB-beslutet väcker blandade känslor.
– Det är skönt att äntligen komma till en slutpunkt och kunna lägga energi på andra utvecklingsfrågor. Samtidigt skäms jag lite som politiker över att den här frågan tagit så mycket tid utan att ha lett till någonting.
Enligt Kent Ögren kunde det ha varit möjligt att rekrytera medicinskt ansvariga läkare till BB i Kiruna om verksamheten lagts ut på entreprenad.
– Vi fick signaler från det rekryteringsföretag som anlitades om att intresse fanns, men politiskt skulle en vinstdrivande verksamhet ha gått emot främst vänsterpartiets linje. Alternativet med någon form av non profit-vård visade sig inte vara tekniskt möjligt i det här fallet.